Brand i byggnad – flerfamiljshus Simrishamn

Station Simrishamn och yttre befäl larmas till en brand i en marklägenhet. Ingen person är kvar i bostaden vid framkomst. Rökdykare finner en mindre brand som snabbt kan släckas. Lägenheten ventileras och grannlägenhet samt vinden kontrolleras. Polis övertar ärendet.