Brand i byggnad – Flerfamiljshus Hammenhög

Stationerna Borrby och Simrishamn, yttre befäl och räddningsvärnet i Hammenhög larmas till en brand på en balkong i ett flerfamiljshus i 2 våningar. Vid framkomst är alla boende i trapphusets 6 lägenheter ute ur byggnaden. Branden som är i trädgårdsmöbler och trallgolv är av sådan omfattning att fönsterrutan till lägenheten gått sönder. Branden dämpas med en pulverbrandsläckare och släcks ned med vatten. Ventilering av trapphus och lägenheter med fläkt och restvärdesledare begärs till platsen. Ingen människa skadas och de boende i de 5 lägenheterna kan efter 1 timme gå tillbaka till sina lägenheter. I den rökskadade lägenheten utförs saneringsåtgärder och den boende bor hos en anhörig under kommande dygn.