Brand i byggnad – flerfamiljshus

Station Tomelilla, Ystad och yttre befäl larmas till en brand på en balkong. När styrkan från Tomelilla kommer till platsen brinner det kraftigt på balkongen. Branden stoppas innan spridning sker in till Lägenheten. Lägenheten får mindre sot och rökskador, varvid restvärdesgruppen från Lövestad kallas till platsen och sätter in rökätare.