Brand i byggnad – flerfamiljshus

Stationerna Ystad, Tomelilla och Skurup, yttre befäl från Ystad larmas till en vindsbrand i ett flerfamiljshus. När första styrkan kommer på plats och kontrollerar visar det sig att det är vatten ånga. Alla enheter kan återgå utan åtgärder.