Brand i byggnad Eljaröd

Stationerna Brösarp och Simrishamn samt yttre befäl larmas till rökutveckling från källare i en villa. Ingen brand men rökgaserna har trängt ut i källaren på grund av fel i pelletspannan. Pannan stängs av och källaren ventileras med fläkt. Tekniker samt skorstensfejarmästare kommer till platsen under eftermiddagen.