Brand i Byggnad efter åsknedslag

Under Tisdagen var belastningen stor på Räddningstjänsten i Sydöstra Skåne. Ett kraftigt åskoväder föranledde totalt fem insatser där åskan slagit ner i fastigheter. Fyra av dessa medförde ingen brand utan endast utslagen el och röklukt. Räddningstjänsten kontrollerar fastigheterna med värmekamera innan man lämnar platsen. Den femte insatsen medförde att en sommarstuga eldhärjades och släckningsarbetet pågick under stora delar av eftermiddagen .Vid 16,30 avslutas räddningstjänsten och efterbevakning av brandvärnet i Skillinge pågår under kvällen.