Brand i byggnad. Dalby.

Tankenhet från station Sjöbo blir larmade till brand i byggnad, ladugård. Hjälper till med vattentransporter under släcknings arbetet.