Brand i byggnad Brösarp

Station Brösarp med förstärkning från Degeberga, Simrishamn, räddningsvärnet från Kivik, yttre befäl, polis och ambulanser larmas till en brand i byggnad. Personal känner röklukt och ser rök i en av fastighetens rum och larmar. Vid framkomst konstateras att röken kommer från en mindre brand i en rökgasfläkt för frånluftsventilationen som är placerad ovanpå skorstenen. Trolig orsak är ett tekniskt fel som medfört att rökgaserna tryckts nedåt i murstocken och ut i rummet genom den öppna spisen. Räddningstjänsten kontrollerar murstock ovanifrån och genomför temperaturkontroller inne på vinden. Inga förhöjda värden hittas så räddningsenheterna förutom station Brösarp och yttre befäl återkallas.