Brand i byggnad – Bronsgatan Ystad

Brand i maskin på industri, kraftig rökutveckling. Initialbranden släcks relativt snabbt därefter kontrolleras byggnaden för att utesluta spridning. Ventilering av byggnaden. Ingen människa skadades vid branden.