Brand i byggnad Blentarp

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en flerfamiljsfastighet där det varit brand i en kastrull på spisen som sedan har tagit sig i spisfläkten. Under framkörning inkommer uppgifter om att branden har slocknat och kastrullen är utburen ur huset. Räddningstjänsten kontrollerar spisen, imkanalen och vinden på radhuset med värmekamera. Fastighetsägarens jour tillkallas för hjälp med ventilation och felanmälan. Ingen människa skadas och de boende kan stanna kvar i lägenheten.