Brand i byggnad. Blentarp, stenvred.

Station Sjöbo, Veberöd, Ystad och yttre befäl larmas på brand i byggnad, lantgård. Brand i kök. Personal på plats börjat släckning. Räddningstjänsten släcker ner branden. Frilägger för kontroll så inga konstruktionsbränder föreligger. Platsansvarig informeras om händelsen. De kontaktar sitt försäkringsbolag för fortsatt åtgärd.