Brand i byggnad Blekegatan Ystad

Station Ystad, Tomelilla, Skurup samt yttre befäl larmas till Blekegatan i Ystad där det brinner i källarplan i en flerfamiljfastighet. Vid ankomst sätter man in rökdykare för att släcka branden. Samtidigt utrymmer man delar av fastigheten. Branden är helt släckt efter ca 30 min. Röken har då spridit sig till trapphusen via öppna dörrar. Ett antal lägenheter är rökskadade och akut sanering påbörjas av restvärdesenheten från Lövestad. Kontakt tas med fastighetens ägare för vidare åtgärder. Inga personskador i samband med branden.