Brand i byggnad Bjärsjölagård

Stationerna Vollsjö, Lövestad och Sjöbo, yttre befäl samt räddningsvärnet i Bjärsjölagård larmas till brand i en förrådsbyggnad belägen mellan två villor. Stor risk för spridning till ett garage, 2 meter från förrådet. Begränsningslinje byggs upp mot garaget och branden dämpas ner. Inga personskador men förrådet går inte att rädda. På grund av konstruktionsbrand och svårigheter att komma åt glödbränder och rasrisk bevakas brandplatsen under morgontimmarna.