Brand i byggnad Bjäresjö

Station Ystad, Skurup, värnet Snårestad samt yttre befäl larmas till en brand i byggnad söder om E65. Vid ankomst hittar man ingen brand och efter lite sök i området hittar man en gammal eldning och trädgårdsavfall. Samtliga styrkor kan återgå.