Brand i byggnad Benestad

Station Tomelilla larmas till en brand i takfoten på en stallbyggnad. Vid framkomst har personal släckt ner branden med handbrandsläckare. Räddningstjänsten kontrollerar med värmekamera, kyler av och plockar ner takpannor samt frilägger de delar av undertaket som brunnit. Fastighetsägaren övertar ärendet.