Brand i byggnad Baskemölla

Station Simrishamn, Tomelilla, Borrby samt yttre befäl larmas till en brand i byggnad – villa i Baskemölla. Det har börjat brinna i anslutning till att man hanterar aska från en eldstad. Den boende lyckas dämpa branden med brandsläckare innan räddningstjänstens ankomst. Räddningstjänsten frilägger i trossbotten för att släcka ner sista glödbranden. Restvärdesgruppen från station Lövestad kallas till platsen och påbörjar akut sanering av villan.