Brand i byggnad – Balkvägen Sjöbo

Mindre brand i villa. Branden släcks snabbt. Ärendet lämnas över till restvärdesledare.