Brand i byggnad – Backagatan Borrby

Räddningstjänst från Borrby/Löderup samt befälet Simrishamn åker på brand i villa. Har varit en mindre brand som är släckt vid framkomst. Rökfyll i villan varpå akut restvärdesräddning påbörjas. Befälet Simrishamn kontaktar Yttre befäl som initierar fortsatt restvärde i samråd med restvärdesledare. Restvärdes grupp från Lövestad åker till plats.