Brand i byggnad – Aktergatan Ystad

Larm gällande röklukt i laboratorium. Vid räddningstjänsten framkomst luktar det rök i lokalen. Kontroll av fastigheten med värmekamera görs och orsak lokaliseras till en el-central. Fastighetsägare kontaktas och kommer till plats. Efter avslutad räddningstjänst övertar fastighetsägaren ansvaret på plats.