Brand i byggnad

Rivningsarbete av ödehus där man valt att elda upp delar av byggnaden, detta syns på långt håll. Styrkor från Lövestad och Vollsjö samt Yttre befäl larmas till platsen. Räddningstjänsten dämpar branden som p.g.a. vändandevind hotar intilliggande byggnad och lämnar därefter över ansvaret till rivningsfirman. Polis på plats för utredning.

Lämna ett svar