Brand i byggnad

Stationerna Brösarp, Lövestad, Tomelilla, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en brand i villa. Vid framkomst är villan helt nedbrunnen och inriktningen blir att säkerställa att brandspridning inte har skett till angränsande byggnader. I samverkan med polis får resterna av byggnaden brinna ned under kontrollerade former. Polis spärrar av för vidare utredning.

Lämna ett svar