Brand i byggnad

Stationerna Brösarp, Tomelilla, Ystad, yttre befäl, räddningsvärnen i Klasaröd och Kivik, polis och ambulans larmas till en brand i ett stall. Under framkörning är det oklart hur många hästar som befinner sig i stallet. Vid framkomst bekräftas att de 8 hästarna är ute och att branden lokaliserats till ett angänsande utrymme. Rökdykare tränger in i utrymmet och branden kan snabbt släckas. Kontroller görs i stall och på vind för att säkerställa att brandspridning inte har skett. Byggnaden som rökskadas ventileras där efter med fläkt.

Lämna ett svar