Brand i byggnad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i en villa. Vid framkomst kan ingen rök finnas men en rökdetektor har larmat. Kontroll av temperatur i trossbotten, i och runt murstocken med värmekamera. Inga förhöjda värden men fastighetsägaren ombedes att slå över uppvärmningen till el. Räddningstjänsten underrättar sotare för vidare handläggning av ärendet.

Lämna ett svar