Brand i byggnad

Större silo med träspån som börjat brinna. Kraftig rök- och gnistspridning in över träindustri. Räddningstjänst från station Tomelilla, Ystad samt Yttre befäl och depå från Gärsnäs larmas till platsen. Med hjälp av höjdfordon kan kanalerna till silon friläggas så att spridningsrisken in i fabriken minskar, därefter vatten begjuts innehållet i silon för att dämpa branden och värmen. Vid 12:00 har värmen i silon sjunkit så pass mycket att lämpning med sugbil kan påbörjas. Tomelilla och Ystad styrkan byts ut och ersätts med personal från Simrishamn och Lövestad. C:a 35 kbm spån sugs ut. Vid 18:00 var silon tömd och alla glödbränder släckta. Ansvaret lämnas över till ägaren.

Lämna ett svar