Brand i byggnad

Silo med träspån som brinner. När första styrkan kommer till platsen dämpas branden med vatten och lämpning av silon påbörjas. C:a 20 kbm spån töms ur silon samtidigt som man öppnar upp taket med höjdfordon för att släppa ut värme och komma åt regelverket i trä och isoleringen runt silon. Räddningstjänst från Vollsjö, Sjöbo, höjdenhet från Ystad, Yttre befäl samt tankbilar från räddningsvärnen Klasaröd och Bjärsjölagård deltog i släckningsarbetet. Insatsen avslutades vid 12:15.

Lämna ett svar