Brand i byggnad

Station Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Yttre befäl från Ystad och Lund samt tankenheter från Äsperöd och Gärsnäs åker på brand i villa. Två sammanbyggda villor i vinkel där en av villorna tagit eld. Kraftig brand med gnistregn när första enhet kommer till plats. Villan som brinner är under renovering medan den andra villan är bebodd. Räddningstjänsten inriktar sig på att rädda villan som är bebodd samt förhindra brandspridning till närliggande fastigheter. Detta lyckas. Rvr ledare kommer till plats och etablerar kontakt med ägarna. Efter avslutad räddningstjänst kommer efterbevakning av villan att fortgå.

Lämna ett svar