Brand i byggnad

Station Ystad och yttre befäl larmas till brand i en garagevägg. Branden har uppstått i samband med bränning av ogräs med en gasolbrännare. Brandhärden inne i väggen lokaliseras med värmekamera och garageväggen av trä friläggs. Efterkontroller av temperaturen görs och ansvaret överlämnas till fastighetsägaren. Polis på plats övertar ärendet.

Lämna ett svar