Brand i byggnad

Brand i marklägenhet. Vi framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i en radhuslägenhet. Alla personer kunde ta sig ut ur byggnaden på egen hand, en person har ådragit sig lättare brännskador på händerna. Inledningsvis utryms samtliga fem lägenheter i längan. Släckenheter från Sjöbo, Ystad, Lövestad, Vollsjö och Veberöd skickades till platsen. Utvändig och invändig insats genomförs mot startlägenheten, samt insats mot taket för att förhindra vidare spridning. Branden kunde begränsas till startlägenheten och dess vind som är totalskadad. Ingen brandspridning har skett till intilliggande lägenheter och samtliga boende kan återgå. Räddningstjänsten avslutar insatsen strax efter midnatt.

Lämna ett svar