Brand i byggnad

Station Simrishamn, yttre befäl samt förstärkning med skärsläckarenhet från station Ystad, larmas till en brand i villa i Ö Vemmerlöv. Under renoveringsarbete får man en mindre brand i trossbotten. Efter ca 1½ timme har man frilagt den berörda golvytan och släckt branden. Restvärdesgruppen från Lövestad kommer till platsen och påbörjar akut sanering efter branden.

Lämna ett svar