Brand i byggnad

station Lövestad, värnet I Äsperöd och befälet Tomelilla åker på brand i mindre fristående byggnad. värnet i Äsperöd har släckt branden när resterande enheter kommer till plats.