Brand i byggnad

Räddningstjänsten från Sjöbo, Lövestad, Vollsjö samt Yttre befäl larmas på brand i byggnad i Rönås. Vid framkomst är hela huset övertänt. Arbetet börjar med att skydda intilliggande byggnader och få kontroll över branden. När branden är släckt stannar räddningsvärnet från Klassaröd kvar på platsen för efterbevakning.