Brand i byggnad

Station Ystad åker till Hunnestad där det inledningsvis ska vara rök i en fastighet. När räddningstjänst kommer till plats är källaren rökfylld. Rökdykare sätts in och lokaliserar röken till en värmepanna. Ingen brand. Röken ventileras ut. En person kontrolleras av ambulans och förs till sjukhus. Polis kommer till plats och övertar ärendet.