Brand i byggnad

Station Sjöbo, Ystad, Veberöd och yttre befäl larmas till brand i byggnad. När styrkan från Sjöbo kommer till platsen brinner det kraftigt i en sommarstuga. Under släckningsarbetet upptäcker man att det brinner i ytterligare en stuga. Båda sommarstugorna blir totalskadade. Efter avslutad räddningstjänst bevakades brandresterna under ytterligare tre timmar.