Brand i byggnad

Station Ystad åker på röklukt, hotell Saltsjöbaden. Vid framkomst konstateras rök i en av relaxavdelningarna. Orsak är att man övereldat i eldstaden. Räddningstjänsten rökventilerar avdelningen. Restvärdesgrupp kallas till plats och sätter in rökätare.