Brand i byggnad

Har brunnit i tidningar på en toalett på busscentralen i Sjöbo. Fip-enheten 5060 åker till plats för kontroll. Glöder fortfarande i tidningar så befälet släcker med handbrandsläckare. Spärrar av och lämnar över ärendet till polis.