Brand i byggnad

Station Tomelilla åker på röklukt i flerfamiljshus. vid framkomst luktar det rök i trapphus och en brandvarnare tjuter i arbetsförmedlingens lokal som ligger i flerfamiljshuset.
Inget synligt. Representant till arbetsförmedlingen kommer till plats. Ingen brand. Oklar orsak.