Brand i byggnad

Station Sjöbo, Ystad och Lövestad åker på brand i flerfamiljshus i centralorten Sjöbo. Kraftig brand i lägenhet med rökspridning ut i trapphus möter räddningstjänsten vid framkomst. Evakuering av samtliga boende i trappan görs samt invändig släckning påbörjas. En lägenhet total skadad i fastigheten. Övriga lägenheter klarar sig och dom boende kan återvända efter kontroll. Restvärdesledare till plats och etablerar kontakt med fastighetsägare och berörda på plats. Sanering av trapphus och rökventilering av fastighet påbörjas av restvärdesgrupp från Lövestad.