Brand i byggnad.

Station Lövestad, Sjöbo, tankbil från Klassaröd och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Uppringaren hör brandvarnare ljuda. Vid kontroll utifrån ser de att det kommer rök från vilan. När räddningstjänsten kommer till platsen visar det sig vara torrkokning. En person i vilan som leds ut och kontrolleras av ambulanspersonal på plats. Räddningstjänsten öppnar upp och ventilerar ut röken.