Brand i Byggnad

Brand i marklägenhet på Styrmansgatan i Ystad. Vi framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i en radhuslägenhet. En person har ådragit sig rök och brännskador. Inledningsvis utryms samtliga fyra lägenheter i längan. Släckenheter från Ystad, Tomelilla och restvärdesenhet från Lövestad skickades till platsen. Utvändig och invändig insats genomförs mot startlägenheten, samt insats mot taket för att förhindra vidare spridning. Branden kunde begränsas till startlägenheten och dess vind som är totalskadad. Ingen brandspridning har skett till intilliggande lägenheter. Räddningstjänsten avslutar insatsen strax innan midnatt.