Brand i Byggnad

Station Ystad och Tomelilla åker på brand i lägenhet i centralorten Ystad. Vid räddningstjänstens framkomst brinner det i lägenheten med kraftig rökutveckling som följd. Rökdykare sätts in och släcker branden samt rökventilera lägenheten. Röklukt i två angränsande lägenheter. Representant från fastighetsbolag på plats och ombesörjer kontakt för sanering av lägenheter samt etablerar kontakt med lägenhetsinnehavarna. Restvärdesgrupp fån Lövestad till plats och gör dom akuta åtgärderna.