Brand i Byggnad

Station Sjöbo, Veberöd och Ystad larmas till en garagebrand i Blentarp. När första enhet kommer till plats brinner det kraftigt i garagets ena del. Två personbilar finns kvar i garagen men räddningstjänsten lyckas få ut bilarna. Inriktning inledningsvis blir att förhindra brandspridning till boningshus vilket lyckas. Efter cirka en timme är branden under kontroll. Restvärdesledare kommer till platsen och etablerar kontakt med dom drabbade. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till ägare av fastigheten som själva ombesörjer bevakning