Brand i byggnad

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i ett större förråd. Vid ankomst ryker det kraftigt från byggnaden men föreligger inte någon spridningsrisk. Rökdykare tränger in och släcker branden i ett större avfallskärl. De kärl som inte är brandpåverkade tas ut, byggnaden ventileras och brandresterna lämpas ut. Fastighetsjouren informeras och polisen övertar ärendet.