Brand i byggnad

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en brand i ett uterum. Under framkörning inkommer uppgifter om att det brinner i en gasolflaska och fastighetsägaren har på ett rådigt sätt kastat ut gasolflaskan på gräsmattan där den reses upp, släcks och den felande ventilen kontrolleras av räddningstjänsten. Fastighetsägaren får lättare brännskador på handen och undersöks av ambulanspersonal. Inga övriga skador på fastigheten.