Brand i byggnad

Stationerna Sjöbo och Ystad, yttre befäl, ambulans och polis larmas till en brand i en villa. Det ska enligt uppringare ryka runt skorstenen på en skånelänga. Vid framkomst friläggs takpannor och temperaturkontroller görs med värmekamera. Det konstateras att det är ett överloppsrör till fastighetens expansionskärl för värmesystemet som gått sönder varpå vattenånga tränger ut under takpannorna så det ser ut som brandrök. Trycket i värmesystemet sänks och ärendet överlämnas till nyttjanderättshavaren.

Lämna ett svar