Brand i byggnad

Stationerna Tomelilla och Ystad, yttre befäl samt polis och ambulans larmas till en brand i ett flerfamiljshus. Vid framkomst syns ingenting och samtal sker med uppringaren som är kvar på platsen. Efter undersökning av fastigheten återgår samtliga enheter utan åtgärd.

Lämna ett svar