Brand i arbetsmaskin Vallby

Station Simrishamn, Borrby, tankbilar från Tomelilla, Skillinge, Ö Tommarp samt yttre befäl larmas till Vallby på en brand i arbetsmaskin. Under arbete har en balpress börjat brinna med vidare spridning till fältet och halmbalar runt maskinen. Initialt överhängande risk för spridning till fastighet i dess närhet, vilket blir första enhet på plats uppgift att förhindra. Maskinen är totalskadad och får brinna ut helt av hänsyn till ev miljöpåverkan. Efter ca 1,5 timme kan sista enhet lämna platsen och ägaren tar hand om resterna.