Brand i arbetsmaskin Skåne-Tranås

Station Tomelilla, Lövestad, tankbil från Äsperöd och Andrarum samt yttre befäl larmas till brand i arbetsmaskin öster om Skåne-Tranås. Vid ankomst är balpress och traktor helt övertänd. Det brinner även i vegetationen i dess närhet, vilket släcks ner. Traktorekipaget får dock brinna ner kontrollerat för att spara miljön i omgivningarna. Miljörestvärdesledare som kontaktas, kommer att koordinera saneringsarbetet i samband med att resterna bärgas från platsen.