Brand i arbetsmaskin norr Hedeskoga

Station Ystad larmas till en brand i arbetsmaskin strax norr om Hedeskoga. Branden är släckt vid ankomst. Dock läcker maskinens tank diesel. Räddningstjänsten hjälper ägaren att pumpa över ca 150 liter från dieseltanken till annan tank. Samtidigt samlar man upp spillet på marken under maskinen, vilket skall skickas vidare till destruktion.