Brand i arbetsmaskin – Klasaröd

Station Lövestad, Vollsjö, Sjöbo, tankbil från Klasaröd samt yttre befäl larmas till Klasaröd på en brand i arbetsmaskin. Under arbete har en tröska börjat brinna. Vid ankomst har ägaren själv lyckats dämpa branden något. Station Lövestad släcker ner och endast delar av maskinen blir skadad. Mindre brandspridning till marken i maskinens närhet.