Brand i arbetsmaskin Hagestad

Station Borrby, tankbil från Skillinge samt yttre befäl larmas till Hagestad på en brand i arbetsmaskin. Under arbete har en balpress börjat brinna. Vid ankomst har ägaren själv lyckats dämpa branden något. Station Borrby släcker ner och endast delar av maskinen blir skadad. Mindre brandspridning till marken i maskinens närhet.